A konferencia címe

Digitális kommunikáció, kontra személyes kapcsolatok

A KETEG Konferenciák mindenkor a fontos kérdések feltételéről és a megoldások kereséséről szóltak. A mostani alkalommal sem vállal kevesebbet, mint a jelen kor talán legfontosabb kérdéséről elmélkedik, az emberről a digitális kommunikáció korában, a kapcsolataink változásáról a szép új világban.


Az előadók és témáik

Ph.D Baritz Laura OP adjunktus, okleveles közgazda,
hittanár-lelkipásztori munkatárs,
a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Morálteológia Tanszék, valamint a
Budapesti Corvinus Egyetem, Környezetgazdaságtan Tanszék tanára, a KETEG Képzés szakfelelőse.

Rev. Prof. Dr. Alejandro Crosthwaite, OP Társadalomtudományi Kar dékánja, Római Szent Tamás Egyetem Hit és kultúra, tömegtájékoztatás, filmtudományok és az Egyház társadalmi tanításának professzora.

Egy kulturális változásban élünk. Előadásomban arról beszélek, hogy a digitális média megváltoztatja az egymáshoz való viszonyulásunk módjait, azaz hogy hogyan alakítunk és tartunk fent kapcsolatokat, szerzünk tudást és hogyan értünk meg dolgokat. Hogyan kellene nekünk keresztényeknek kommunikálni ebben a digitális média által alakított kultúra változásainak közepette?

Sr. Dr. Helen Alford, OP rektorhelyettes, a Római Szent Tamás Egyetem Menedzsment, ember-központú technológia és CSR & üzlet szakértője. A „Vállalatirányítás és a vállalati társadalmi felelősségvállalás” Mesterprogram igazgatója, amelyet a PUST Társadalomtudományi Kar és a római LUMSA Közgazdaságtudományi Kar közösen működtet.

Dr. Stefano Zamagni közgazdász professzor, Bolognai Egyetem Jólléti társadalom és civil gazdaság szakértője.

Előadásom témája a kölcsönösség. A kölcsönösségben élő ember (homo reciprocans) a homo oeconomicushoz képest, valamint a homo kurátorhoz képest. Hogyan élhető meg a kölcsönösség a Zoom-ban?

Dr. Róna Péter jogász, közgazdász, egyetemi oktató korábbi bankigazgató (J. Henry Schroders), nagyvállalati ügyvezető-igazgató (NABI).

Én arról az ellentmondásról és feszültségről fogok beszélni, ami egyrészt a digitális hálózat következtében megnövekedett kapcsolatteremtés és a megnövekedett egyedüllét között jött létre, ahogy az elektronikus kommunikáció egy hidegebb, merevebb és ijesztőbb kapcsolatot hoz létre a közvetlen, érzelmekben gazdagabb, emberi kapcsolat helyébe. Hogyan oldható fel ez a feszültség és ellentmondás?

>>> Bővebb Dr.Róna Péterről.

Dr. Héjj Tibor ügyvezető, Proactive Management Consulting Kft. társadalmi vállalkozó, tanácsadó.

Menedzsment: főnök-beosztott viszony, emberi méltóság, az ETT, Laudatosi figyelembevételével. Milyen változásokat okoz a digitális kor a munkavállaló és munkaadó viszonyában? Előadásomban körbejárom azt a témát, hogy hogyan lehet támogatni az emberi méltóságot az otthoni munkavégzésben.

>>> Bővebb Dr.Héjj Tiborról.

Gondolatok a konferencia témáiról előadóinkkal.Az interjú magyar nyelvű fordítását letöltheted itt!


Az interjú magyar nyelvű fordítását letöltheted itt!